Ditt rekryteringsföretag i Göteborg

Vi är ditt lokala rekryteringsföretag i Göteborg. Via oss får du alltid kostnadseffektiva rekryteringslösningar.

110% kundnöjdhet

Varför anlita oss?

Vi är ditt lokala rekryteringsföretag i Göteborg. Vi känner Göteborg och göteborgarnas behov, och kan genom vår lokala förankring vägleda dig och ditt bolag till högkvalitativa rekryteringar anpassade efter era behov och önskemål. Vi besitter den unika kompetensen att kunna erbjuda dig och ditt bolag skarpa rekryteringar av rekryteringsexperter som själva vara aktiva och verksamma inom den bransch de rekryterar till. På detta sätt kan vi säkerställa att ditt företags nya medarbetare besitter den kompetens som krävs för att lyckas inom din bransch. Som ditt lokala rekryteringsföretag i Göteborg arbetar vi alltid med fördomsfria rekryteringsprocesser, vi har god kännedom om stadens population och tror oss med säkerhet kunna nyttja detta för att erbjuda dig den kandidat med bäst lämpad kompetens utifrån ditt bolags önskemål och behov. Vi arbetar kundcentrerat med dig och ditt bolag i fokus. Vi är aldrig nöjda innan du som kund är nöjd med rekryteringsprocessen. Vår målsättning är alltid 110% kundnöjdhet och tillfredsställelse.

Vårt tjänsteutbud

Kundanpassade lösningar

Vårt rekryteringsföretag erbjuder dig ett mångfasetterat tjänsteutbud till flertalet olika branscher. Våra huvudområden är administration, försäljning, marknadsföring och kundtjänst. Vi kan givetvis skräddarsy lösningar och rekryteringar till andra branscher och tar gemensamt med dig och ditt bolag fram relevant underlag för att vi på bästa sätt skall kunna tillgodose era behov.  

Vi erbjuder alltid

Fördomsfria rekryteringar

Som ditt lokala rekryteringsföretag i Göteborg värdesätter vi fördomsfrihet i varje rekryteringsprocess. Göteborg är en stad präglas av och influeras av olika kulturer och etniciteter, vi anser att det gynnar Göteborgs företagare dess utveckling. Vårt rekryteringsföretag vill vara en del av denna utveckling och kan stolt presentera oss som ett rekryteringsföretag som arbetar med fördomsfria rekryteringar. För oss är fördomsfrihet nyckeln till varje framgångsrik rekrytering. Vi tror på att de bästa kandidaterna hittar man genom att bortse från aspekter som etnicitet, könstillhörighet och ålder. Rätt personer till rätt tjänst är det enda som räknas för oss när vi letar efter kandidater för ditt bolag. Vi tror nämligen på att fördomsfria rekryteringar är A och O för framtidens företagande i Sverige. Vi värdesätter också att kunna erbjuda denna trygghet för dig som söker annonserade tjänster ifrån oss. Vi behandlar din ansökan objektivt och opartiskt. Du är välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om våra fördomsfria rekryteringar. Vi hjälper dig mer än gärna.

Vårt rekryteringsbolag erbjuder dig ett mångfasetterat tjänstutbud till flertalet olika yrkeskategorier. Våra huvudområden är administration, försäljning, marknadsföring och kundtjänst. Vi kan dock likväl skräddarsy rekryteringar till andra branscher vid önskemål om detta. 

En lönsam rekryteringsprocess

Vi hjälper dig från uppstart till anställing

Vi hjälper dig från kandidatframtagning, referenstagning till anställning. Vi finns med dig genom hela rekryteringsprocessen.

01

Fördomsfrihet

Alla våra uppdrag utförs med fördomsfria metoder. Rätt person till rätt tjänst är viktigt för oss.

02

Avtalsenligt

Vi håller alltid det som vi, gemensamt med dig och ditt bolag, kommit överens om. Inga dolda avgifter tillkommer.

03

Transparens

Vi erbjuder dig trygghet genom hela rekryteringsprocessen, då du erbjuds insyn i alla steg i processen. 

Letar du efter finsktalande personal?

Vi är specialiserade på rekryteringar av finsktalande personal till flertalet olika branscher. Vi hjälper dig mer än gärna att hitta bästa möjliga finsktalande kandidaten. 

Varför anlita oss?

Förstklassiga kravprofiler

Vi sammanställer alltid en noggrann kravprofil tillsammans med dig. Noggrannhet är nyckeln till alla lyckade rekryteringar.

Lämplighets- och kompetenstester

Kandidaternas lämplighet och kompetenser kontrolleras alltid genom lämplighets- och kompetenstester.

Kandidatpresentationer

Efter intervjuer sovrar vi bland kandidaterna och presenterar de kandidater med mest lämpad kompetens utifrån era önskemål, genom en kandidatpresentation.

Tid- och kostnadseffektivt

Enligt oss ska rekryteringar alltid vara tids- och kostnadseffektiva. Vi är aldrig nöjda, innan du som kund är nöjd med resultatet.

Vi tror på yrkeserfarenhet i varje rekryteringsprocess för dig och ditt bolag

Vår målsättning som rekryteringsföretag är att ta rekryteringar i Göteborg till en helt ny nivå genom att våra rekryteringsexperter alltid själva ska ha tjänstgjort inom branschen de rekryterar till.  Genom att tillämpa denna strategi vill vi erbjuda ditt bolag tidseffektiva, skarpa och kompetensbaserade rekryteringsprocesser – just efter dina önskemål och behov. Vi som rekryteringsbolag är aldrig nöjda med rekryteringsprocessen innan du som kund 110% nöjd med processen.

Vi önskar er välkomna till ert rekryteringsbolag i Göteborg. Vi är bolaget som erbjuder en unik kedja i rekryteringen till er nästa medarbetare. Genom högkvalitativa rekryteringar utförda av rekryteringsexperter med bred kompetens inom yrkesområdet. Vi står redo att ta Göteborgs företagande till nya nivåer. 

Anlita oss